בניית תכניות התערבות חינוכיות

בניית תכנית התערבות חינוכית המותאמת לצרכיו/ה הייחודיים של תלמיד/ה מתקשה או תלמיד/ה עם לקות למידה.
התכנית ממוקדת בקשייו/ה האינדיבידואליים של התלמיד/ה ובנקודות החוזק שלו/ה.
מטרת התכנית: לקדם, לפתח ולטפח את יכולותיו/ה של הילד/ה המתקשה או לקוי הלמידה על מנת שיוכל לממש את הפוטנציאל הטמון בו, ולסייע לצוות החינוכי בבית הספר להתמודד עם קשייו/ה.

2017-12-18T17:37:28+00:00