אסטרטגיות למידה

הקניית אסטרטגיות למידה בשפה ו/או חשבון, במטרה לאפשר לתלמיד להתמודד עם תוכן לימודי באופן יעיל ולהוביל לשיפור משמעותי בהישגים האקדמיים.
במרכז ניתן לקבל שיעורים פרטיים הממוקדים בהקניית מגוון רחב של אסטרטגיות קוגניטיביות ומטא- קוגניטיביות כגון: אסטרטגיות להכנה ללמידה ולארגון הסביבה הלימודית, אסטרטגיות לניהול זמן, אסטרטגיות לסיכום תוכן לימודי, אסטרטגיות להבנת הנקרא, אסטרטגיות להבעה בכתב, אסטרטגיות להבעה בע"פ ואסטרטגיות בחשבון.

2017-12-18T17:41:45+00:00