אבחון דידקטי בסיסי

הערכת תפקודי למידה וחשיבה האבחון הדידקטי מהווה נדבך חשוב בתהליך אבחנה של לקויות למידה, ומטרתו לזהות את המקור לקשיים ולאתר את נקודות החוזק של המאובחן.
האבחון עוסק במיפוי קשייו ויכולותיו הקוגניטיביות של הנבדק בתחומי הלמידה השונים, תוך אפיון מיומנויות למידה בסיסיות כגון: קריאה וכתיבה, הבעה בכתב ובע"פ.
לאורך האבחון נבחנים גם הפן ההתנהגותי של המאובחן, השימוש באסטרטגיות למידה ויעילותן.
בדו"ח האבחון מוצג הפרופיל הלימודי של המאובחן, כפי שנקבע על סמך תפקודו של הנבדק לאורך ביצוע המטלות במהלך האבחון.
האבחון הדידקטי מתווה את הבסיס להמשך הטיפול בקשיים שנתגלו, ומסייע רבות להתאמת התוכנית הטיפולית. כמו כן, הוא מספק התאמות בדרכי למידה והיבחנות.

2017-12-18T17:31:20+00:00