אבחון דידקטי במתמטיקה

מטרת האבחון הדידקטי במתמטיקה, לבדוק קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה).
האבחון ממוקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. כמו כן הוא מהווה המשך לאבחון הדידקטי הבסיסי במידת הצורך, ומספק התאמות בדרכי למידה והיבחנות במתמטיקה.

2017-12-18T17:33:15+00:00